Dienstdoende Predikant en adviserend lid van de kerkenraad
Paul van der Laan +316 3822 9592 tel. pastorie:  +34 865 770 841
e-mail: predikant@iggds.nl / predikant.iggds@gmail.com

Voorzitter/ouderling:
Tim Hop tel. +316 2239 2366
e-mail: praeses@iggds.nl / tim@prostairs.nl 

Kerkrentmeester/ouderling:
Carla van den Born-Beukhof tel. +316 3330 6441
e-mail: kerkvoogd@iggds.nl / carlavdbornbeukhof@gmail.com

Diaconie/Diaken:
Jan Broere tel.+316 2350 2314
e-mail: diaconie@iggds.nl  / jan@familiebroere.nl

Pastoraat/ouderling:
Hilda Windhoud-Beukers tel. +316 1489 6934
e-mail: pastoraat@iggds.nl / hildavdmheen@solcon.nl

 Scriba/ouderling:
Anneke Nijhof tel. +316 2073 1218
e-mail: scriba@iggds.nl / atnijhof@gmail.com

Pastorale team

Maria Hop-Koelewijn
tel. +316 4823 7141 e-mail: maria@prostairs.nl

Hilda Windhoud-Beukers
tel. +316 1489 6934 e-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Tiny Willemse
tel. +316 1539 8014 e-mail: tinywillemse@hetnet.nl

Vertrouwenspersoon voor de gemeente en kerkenraad:
Kees van Velzen
tel. +316 5129 5191 e-mail: keescvanvelzen@gmail.com