Op deze pagina vindt u verslagen, foto’s en overige documentatie over bijzondere activiteiten van de kerk zoals (bus)excursies, leer- en meezingavonden, inspiratiebijeenkomsten enz. enz.

PASSION IN ROJALES

Meditatieve wandeling op Goede Vrijdag 29 maart 2024. Aanvang 10:00 uur – Plaza Diferente, Bemimar, Rojales

Tijdens de Semana Santa organiseert de Interkerkelijke Gemeente ‘De Hoeksteen’ op Goede Vrijdag 29 maart een meditatieve wandeling in Rojales, bedoeld voor Nederlands- en Vlaamstaligen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Belangstellenden worden uitgenodigd om van 10.00 tot 11.15 uur mee te lopen. Het is niet nodig om een geoefende wandelaar te zijn of speciale kleding te dragen, maar voor personen die slecht ter been zijn is de tocht vanwege de vele trappen niet geschikt.

Startpunt is het bekende thee- en koffiehuis Plaza Diferente aan de Calle Ramón y Cajal 13 te Benimar. Om stipt 10.00 uur zal hier vandaan de wandeltocht beginnen. Men kan ook om 10.15 aansluiten aan het eind van de Calle San Isidro in Rojales, bij het begin van de trappen. Van daaruit zal de kruisweg gelopen worden naar de top van de heuvel, waar voor omwonenden de bekende drie kruizen staan.

 

Meditatieve wandeling op Goede Vrijdag in Rojales

 De Interkerkelijke Gemeente ‘De Hoeksteen’ organiseert op Goede Vrijdag 15 april 2022 een meditatieve wandeling rond de kruisweg in Rojales. Het is bedoeld voor alle Nederlandstaligen die aan de Costa Blanca verblijven. Er zijn geen kosten aan verbonden. Belangstellenden worden uitgenodigd om van 10.00 tot 11.15 uur mee te lopen. Het is niet nodig om een geoefende wandelaar te zijn of speciale kleding te dragen, maar voor rolstoelgebruikers is de tocht vanwege de vele trappen niet geschikt. Startpunt is het bekende thee- en koffiehuis Plaza Diferente aan de Calle Ramón y Cajal 13 te Benimar. Om stipt 10.00 uur zal hier vandaan de wandeltocht beginnen. Men kan ook om 10.15 aansluiten aan het eind van de Calle San Isidro in Rojales, bij het begin van de trappen. Van daaruit zal de kruisweg gelopen worden naar de top van de heuvel, waar voor omwonenden de bekende drie kruizen staan. Bij iedere statie zal kort worden stilgestaan. Paul van der Laan, historicus en theoloog, bij iedere statie historische en Bijbelse toelichting geven, waarna een kort moment van stilte in acht zal worden genomen. Ds. Kees van Velzen verzorgt de lezing van de bijbehorende Schriftgedeelten en sluit af met een korte overdenking. De cantorij van de Interkerkelijke Gemeente ‘De Hoeksteen’  zal onder leiding van haar cantor Bram de Smidt zorgen voor de muzikale omlijsting. 

De kruisweg met haar veertien staties zijn een belangrijk religieus en cultureel fenomeen binnen de Rooms-katholieke kerk en neemt in Spanje een belangrijke plaats in. De staties zijn in elke Rooms-katholiek kerkgebouw te vinden. Zij vertellen het lijdensverhaal van Jezus Christus, zoals dat in een moderne vorm ook in het tv-programma “The Passion” wordt verteld. In 2018 en 2019  werd deze meditatieve wandeling eerder georganiseerd. Vele belangstellenden liepen destijds mee. Na een lange coronapauze zijn de organisatoren blij en dankbaar dat deze traditie weer kan worden voortgezet. 

Meer informatie is te vinden op de  website www.iggds.nl  of telefonisch te verkrijgen  bij de dienstdoende predikant  ds. Kees van Velzen  – tel. (00 34) 865770841.

KERSTZANGAVOND IN GUARDAMAR
LIEDEREN VAN TROOST

De Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” organiseert de laatste jaren in de aanloop naar de kerstdagen, een speciale viering, waarbij het samen zingen van bekende kerstliederen centraal staat. Deze traditie wordt ook dit jaar voortgezet en zal plaatsvinden op donderdagavond 13 december – aanvang 19:30 uur. Een mooie gelegenheid om te genieten van de bijzondere kerstsfeer en nostalgische herinneringen te herbeleven. De avond vindt plaats in Residencia Bella Mare aan de Calle Austria 11 in Guardamar del Segura. Toegang is gratis

De zaal zal in passende kerstsfeer zijn aangekleed. Anders dan vorige jaren zal er deze avond bijzondere aandacht geschonken worden aan oude vertrouwde melodieën van Engelse bodem (Christmas Carols), die door de dichter-dominee André Troost op indringende wijze zijn vertaald in het Nederlands. Het belooft een afwisselende avond te worden waarbij naast de samenzang er ook koor- en solozang, Bijbellezing, declamatie en meditatie zal worden geboden. Na afloop is er onder het genot van een kopje koffie en versnaperingen, ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Ds. Leendert Terlouw, de huidige predikant, leidt de avond in de dubbelfunctie van voorganger en voorzanger. Kerkmuziek heeft zijn bijzondere belangstelling . “Ziel, gij zijt geboren tot, zingen voor de Heer, uw God” is een geliefde liedregel van hem. Hij houdt van het liedboek der kerken maar ook van liederen uit andere tradities. Geloven is voor hem vooral zingend geloven.

INTERKERKELIJKE GEMEENTE “DE HOEKSTEEN” VIERT 10-JARIG BESTAAN
Zondag 25 november 2018 te Rebate

Op zondag 25 november vierde de Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen”, die normaliter haar erediensten houdt in Guardamar del Segura, haar tienjarig bestaan in het sfeervolle kerkje te Rebate.
Ongeveer 65 aanwezigen hieven het champagneglas om dit heuglijke feit te gedenken. Na afloop van de jubileumdienst was er een feestelijke maaltijd die gelardeerd werd met het optreden van een Mexicaans trio, die er de tropische sfeer goed in brachten.

De Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” begon eind 2008 met een oproep in het weekblad “Hallo”, waarin belangstellenden werden opgeroepen om bij een informatieavond aanwezig te zijn. Daarna werden de zaken voortvarend ter hand genomen. In december 2018 begonnen de eerste samenkomsten en in begin 2009 was er al een voorlopig bestuur, een kerkblad en een vaste ontmoetingsplaats in Guardamar del Segura. In het allereerste kerkblad werd de doelstelling als volgt verwoord: Wij zijn een groep Nederlanders die de behoefte hebben om regelmatig bijeen te komen en het evangelie te (horen) verkondigen. En dat samen met mensen die geloven in Jezus Christus, onafhankelijk van hun kerkelijke achtergrond, vanuit de overtuiging dat onze schepper ons roept tot eenheid in het geloof.

Dominee Leendert Terlouw, de huidige dienstdoende predikant, benadrukte in zijn preek deze veelkleurigheid die ten grondslag ligt aan het wezen en karakter van deze kerk. Zijn toga, waarop de kleuren van de regenboog, dubbel zijn afgebeeld, illustreerden zijn woorden op beeldende wijze. Het teken van de regenboog is ook afgebeeld op het logo van deze gemeente en is ook verankerd in haar nog jonge geschiedenis. Na de allereerste eredienst verscheen er aan de horizon te Guardamar een adembenemende dubbele regenboog. Het thema van de jubileumdienst was daarom ook passend gekozen: “Onder de koepel van de regenboog”.

De nagestreefde eenheid is na tien jaar nog altijd een belangrijk kenmerk van deze gemeente. Lambert Moll, een van de oprichters, benadrukte in zijn toespraak het belang daarvan en de opdracht die deze gemeente heeft om daar in de praktijk gestalte aan te geven. De gemeente heeft een voornamelijk Protestantse structuur. Dat komt zowel tot uiting in de liturgie, de liedboeken als de manier van besturen.

Er wordt nauw samengewerkt met de stichting  IPNZE, dat staat voor Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa. Uit het bestand van deze stichting worden de predikanten beroepen, die hier in de regel gedurende drie maanden voorgaan. De gemeente voorziet in een pastorie en reiskosten, maar verder werken de predikanten zonder honorarium. In de keuze van predikanten wordt rekening gehouden met de veelkleurige achtergrond van de leden. Zo zijn er in het verleden predikanten geweest uit de volle breedte van de PKN-kerken, Bapstistengemeente, Leger des Heils, Oud Katholieke Kerk enz. enz..

De gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad. Fred van den Heuvel, de huidige praeses, eindigde de zonnige dag door de wens uit te spreken, dat de gemeente in de toekomst nog vele malen bijeen mag komen om haar bestaan  feestelijk  te vieren.

Busexcursie naar Caravaca de la Cruz en Calasparra op Hemelvaart 10 mei 2018

Op Hemelvaart 10 mei 2018 vond de busexcursie naar Caravaca de la Cruz en Calasparra in de provincie Murcia plaats.  Om 9.30 vertrokken wij vanaf onze kerkzaal in Guardamar del Segura met de bus van Rosa Tours. Mariano was onze chauffeur. In totaal deden er 45 “pelgrims” mee aan deze “bedevaart”. In de bus zongen wij ter voorbereiding enkele pelgrimsliederen. Na een versterkend kopje koffie reden wij per treintje naar de Basilca de la Vera Cruz. Een prachtige barokke kerk met als hoogtepunt het “ware kruis” in de zijkapel. Na een gezamenlijke lunch in restaurante Castillo reden wij naar Calasparra. Hier bewonderen wij een magnifiek kerkje midden in de open natuur, dat uitgehouwen is in de rotsen. In dit kerkje gaf ds. Henk Fonteyn een inspirerende overdenking over Hemelvaart. Lopend naar de bus werden wij nog gezegend door een fikse regenbui uit de hemel. Een mooie dag waar we met veel plezier op terugzien. Wanneer is de volgende reis?