De kerk is ingeschreven in het Spaanse register van kerken onder nummer: R0300766C
Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op:

Het rekeningnummer van de kerk is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 – BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia  Evangelica Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de diaconie is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 – BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia  Evangelica Holandesa en Guardamar. 

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI register in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Gegevens vereist door de Nederlandse Belastingdienst voor publicatie ANBI instellingen,

1. Naam van de instelling is: Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura (IGGDS) “De Hoeksteen”
Het RSIN nummer is 825430628

2.Het post- en bezoekers adres is Urbanizacion Benimar II, Calle Conjunto Gema II no.4,
Vivienda 231,  03170 Rojales, Spanje.

3. Het email adres van de kerkrentmeester: kerkvoogd@iggds.nl /carlavdbornbeukhof@gmail.com

4. Doelstelling: IGGDS de Hoeksteen heeft als doel een kerk te zijn voor alle Nederlandstaligen, die in de omgeving van de Costa Blanca Zuid wonen of tijdelijk wonen, overwinteren, of hier op bezoek zijn .Bezoekers uit elke kerkelijke richting, die onze Gemeenteorde onderschrijven,  zijn welkom om lid te worden. Het doel wordt bereikt door een wekelijkse dienst op Zondag te houden die geleid wordt door een Nederlands sprekende predikant. Leden en bezoekers zijn welkom deze dienst bij te wonen. Door de week wordt een programma van kerkelijke activiteiten uitgevoerd, zoals Bijbelstudie, cantorij, gebedskring, film- en ontmoetingsavonden.

5. Hoofdlijnen van het beleidsplan.  Het beleid is een kerk te zijn die gedragen wordt door haar leden. Een kerkenraad vormt het bestuur dat transparant is naar de leden. Veel commissies dragen de activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Goede communicatie is essentieel.

6. Namen en functies van de bestuurders zie: Kerkenraad

7. Het beloningsbeleid Bestuurders, noch andere vrijwilligers die een functie hebben in dit kerkgenootschap, ontvangen geen beloning voor de door hen ten behoeve van het kerkgenootschap verrichte werkzaamheden.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten Het jaarverslag geeft steeds een uitvoerig verslag van de activiteiten en wordt aan de leden voor de jaarvergadering ter beschikking gesteld.   

9. De financiële verantwoording. Het financiële gedeelte van het jaarverslag wordt in de jaarvergadering in het 1e kwartaal van het jaar besproken en ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Een controle-commissie houdt toezicht op de financiële administratie alsmede het beheer, zoals vastgelegd in de Gemeenteorde artikel 19.